تحلیل

832
۱۷ سنبله ۱۳۹۵
نویسنده: کلید

حکومت آزادی بیان را باید در عمل رعایت کند

روز دوشــنـــبۀ گــذشــته، مــحــمــداشــرف غنی، رییس جمهور، در یک سفر از پیش اعلام شده به ولایت بامیان رفت. در جریان این سفر شماری از فعالان مدنی و باشندگان بامیان در اعتراض به تغییر مسیر طرح انتقال لین برق وارداتـــی ۵۰۰ کـــیلـــوولـــت تـــرکـــمـــنســتان
از بامیان – میدان وردک به مسیر سالنگ، دست به تظاهرات زدند. جنبش روشنایی که از مخالفان اصلی تغــییر مسیــر لیــن انــتــقال این برق از بامیان – میدان وردک به سالنگ است، یک شب پیش از آن از بازداشت شماری از فعالان این جنبش در این ولایت خبر داد. اما سفر رییس جمهور به این ولایت انجام شد. در کنار استقبال بخشی از بامیانی‎ها از رییس جمهور، بخش دیگر دست به تظاهرات زدند.
در جریان این تظاهرات شماری از نیروهای امنیتی آن گونه که توسط شماری از خبرنگاران گزارش شد، مورد ضرب و شتم و برخورد نادرست نظامیان قرار گرفتند. گفته شده که وسایل خبرنگاری بعضی از آنان شکسته شده و مورد توهین و تحقیر نیز قرار گرفته‎اند؛ رویــدادی کــه واکــنش بـــرانــگـــیز شـــد و سر و صداهای زیادی را در پی داشت. نی یا نهاد حمایت از رسانه‎های آزاد ضمن نکوهش این رویداد خواستار مجازات عاملان آن شده است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز با پـــخـش خبــرنــامــه‎ای گــفتــه که لــت و کــوب خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی، در جریان سفر رییس جمهور به ولایت بامیان، یک بار دیگر مشکل خشونت با خبرنگاران را برجسته ساخت. بر بنیاد این اعلامیه، حداقل سه تن از خبرنگاران رسانه‎های محلی و سراسری در بامیان می‎گویند از سوی ماموران امنیت ملی و محافظان رییس جمهور، مورد لت و کوب قرار گرفته‎اند.
در ماه‎های گذشته تلاش‎های فراوانی برای تأمین مصوونیت خبرنگاران انجام شد. از این میان، نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران در تماس با دفتر ریاست جمهوری، طرزالعمل مصــوونــیت خبــرنــگــاران و رسانــه‎هـــا را آماده ساختند که هفتۀ گذشته در نشست شورای امنیت ملی، مورد تصویب قرار گرفت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‎نگارد که خــشونــت‎هـــای اخـیر نشــان دهــندۀ این است که حکومت در حرف، شعار جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و تأمین مصوونیت آنان را بالا می‎کند، اما در عمل، میزان خشونت‎ها رو به افزایش است.
بر اساس آمار موجود، از آغاز سال تاکنون، بیش از ۶۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش را نشان می‎دهد.
اتحادیۀ ملی ژورنــالیـــستان افــغانستان، در حالیکـــه از تــلاش‎هــای حکومـــت برای ایجاد پالیسی‎های جدید به منظور تأمین مصوونیت و جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران استقبال می‎کند، تأکید دارد که طرح این پالیسی‎ها به تنهایی، سبب رفع مشکلات نمی‎شود و تا زمانی که حکومت به اقدامات عملی در این زمینه نپردازد، نگرانی‎های جامعۀ رسانه‎ای افغانستان، همچنان پا برجا باقی خواهد ماند. این اتحادیه یک بار دیگر تقاضا دارد تا عاملان خشونت با خبرنگاران و فعالان مدنی در بامیان شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.
هفتۀ گذشته، یکی از خبرنگار رادیوکلید نیز مورد بدرفتاری محافظان رییس جمهور در کابل قرار گرفت. با آن که بعداً ریاست جمهوری با پخش خبرنامه‎ای از این رویداد ابراز تأسف کرد و از پیگیری این قضیه خبر داد، اما تاکنون از نتایج این پیگیری‎ها اطلاعی در دست نیست.
بــا ایــن حــال، اتــحــادیـــۀ مــلــی ژورنالیستان افغـــانــســتان با تــأکـــید بر حــفــظ ارزش‎هایی مانند آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه‎ها و حق دسترسی به اطلاعات، از حکومت می‎خواهد تا اقدامات جدی و عملی را در این زمینه‎ها، سرلوحۀ کار خویش قرار دهد و نگذارد یکی از دست‎آوردهای بزرگ حکومت توسط چند نفر که به ارزش‎های دموکراتیک معتقد نیستند، از میان برود.
۴

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد