اجتماعی

819
۳ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: هارون بشردوست

جواز راننده‌گی در ولایت پروان در بازار سیاه به فروش میرسد

باشنده گان پروان و از مراجعین مدیریت ترافیک در این ولایت شکایت دارند که جواز راننده‌گی از سوی مسوولان این مدیریت در بازار سیاه به فروش میرسد.
این شکایت کننده گان ادعا دارند که جهت اخذ یک جلد جواز راننده گی مدیریت ترافیک پروان به گونه غیر قانونی از آنها مبلغ ۵۰۰۰ هزار افغانی اخذ می کند در حالیکه اگر به گونه قانونی این پروسه طی مراحل شود قیمت آن بالغ به ۵۲۰ افغانی می شود.
مقیم یکی از مراجعین مدیریت ترافیک پروان به رادیو کلید می گوید : مسوولان ترافیک از وی ۵ هزار افغانی تقاضا کرده اند تا برایش جواز راننده گی داده شود.
وی می گوید که همانند خودش ده ها تن دیگر را نیز سراغ دارد که برای اخذ جواز رانند‌ه‌گی بدون سپری نمودن دوره آموزش یا کورس راننده‌گی این مبلغ پول را تقاضا کرده اند.
رفیع الله جوان دیگریست که می گوید حکومت باید جلو رشوه ستانی را در مدیریت ترافیک پروان بگیرد و مطابق به قانون برای مردم جواز راننده گی را توزیع کند.
شکایت های زیادی در این مورد در پروان وجود دارد و افراد زیادی اند که از این ناحیه ابراز نگرانی میکنند.
با این حال محمد زمان مموزی قوماندان پولیس ولایت پروان موجودیت فساد در این مدیریت را تائید نموده می گوید جهت پی گیری این قضیه هیئتی را ترتیب داده اند تا آن را بگونه جدی پیگیری کند..
از سوی هم وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می پذیرد که در مدیریت ترافیک پولیس پروان فساد به گونه گسترده وجود دارد و می گوید جواز راننده گی را شماری از افراد از این اداره به زور و واسطه بدست می آورند.
شکایت ها و نگرانی های پیهم باشنده گان پروان را با مدیریت ترافیک این ولایت در میان گذاشتیم آنها این همه اتهام ها را به آدرس اداره شان رد می کنند.
محراب الدین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان میگوید: شماری از افراد جهت اخذ جواز راننده گی به این اداره مراجعه میکنند که شامل وظیفه دار هستند و تقاضای شان نیز این است در مدت کم برایشان جواز راننده گی داده شود اما تا زمانیکه کورس راننده گی را سپری نکنند جواز راننده‌گی به آنها داده نمی شود.
این در حالی است که باشندگان ولایت پروان همواره از فساد در نهادهای دولتی شکات کرده و مسئولان درجه یک حکومتی را در جلوگیری آن به کم کاری متهم میکنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد