تحقیقاتی

1034
۷ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: علی آرش

تمام پروژه‎های شاروالی کابل در بخش توزیع زمین ناکام شده است

پروژه‎هایی که شاروالی کابل به هدف دسترسی مردم به مسکن در این شهر طراحی و به منصه اجرا گذاشته است، سال‎هاست با بن‎بست حقوقی و استملاکی روبه‎رو می‎باشد. رقم مجموعی این پروژه‎ها به ده پروژه می‎رسد. یافته‎های کلیدگروپ نشان می‎دهد که سابقه بعضی از این پروژه‎ها به دهه‎های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی بازمی‎گردد. شمار بیشتری از پروژه‎های مسکن شاروالی کابل که عملاً به بن‏بست برخورده و به نتیجه نرسیده است، از آغاز دهه ۸۰ خورشیدی به بعد طرح و به اجرا گذاشته شده است. بنابراین، از مجموع نزدیک به ۶۶ هزار نمره زمین رهایشی که در قالب این پروژه‎ها به مردم فروخته شده است، حدود نصف آن در اختیار مالکان شان قرار نگرفته است. پروژه‎هایی که شاروالی کابل به هدف دسترسی مردم به مسکن طرح و به اجرا گذاشته است، شامل پروژه احمدشاه بابا، پروژه غرب میـدان هــوایــی کابــل، پروژه شمال میـدان هـوایــی کابـل، پــروژه چهـل دختران، پروژه خوشحال مینه، پروژه قلعه زمان خان، پروژه رحمان مینه، پروژه خیرخانه، پروژه دشت برچی و پروژه غیبی بابا می‎شود. در قالب این ده پروژه‎، ۶۵۸۸۸ نمره زمین رهایشی به متقاضیان توزیع شده است که از این میان تنها ۳۳۰۳۴ نمره زمین در اختیار مالکان آن قرار گرفته و ۳۲۸۵۴ نمره زمین باقی مانده هنوز در اختیار مالکان این نمرات قرار داده نشده است. طبق یافته‎های کلیدگروپ، در میان کسانی که سند ملکیت از اداره شاروالی کابل به دست آورده‎ و عملاً زمین‎های شان را در اختیار نگرفته‎اند، ۲۰ هزار نفر آن‎ها، پول قیمت هر نمره زمین رهایشی را به جانب شاروالی پرداخته‎اند، ولی متباقی افراد به دلیل جنجالی شدن این پروژه‎ها از پرداخت پول به این اداره خودداری کرده‎اند. عمده‎ترین دلایل این مشکل، جنجال‎های حقوقی و استملاکی، ساخت و سازهای خودسرانه و دخالت‎های مافیای زمین و زورمندان در خصوص این پروژه‎ها، عنوان می‎شود.
در پی جنجالی‎ شدن پروژه‎های شاروالی کابل در بخش مسکن، سال‎هاست ۲۰ هزار شهروندی که از این اداره برای ساخت خانه، زمین خریداری کرده‎اند، در عالم بلاتکلیفی به سر می‎برند. شماری از این شهروندان در گفتگو با کلیدگروپ، گفته‎اند که آن‎ها سال‎ها پیش پول قیمت زمین‎ و پول خدمات شهری پروژه‎های مسکن شاروالی کابل را پرداخته و سند ملکیت نیز به دست آورده‎اند، ولی هنوز این زمین‎ها در اختیار شان قرار نگرفته است. همچنان بعضی از این شهروندان مدعی اند که علی‎رغم آن که پول قیمت هر نمره زمین رهایشی در قالب این پروژه‎ها را به شاروالی کابل پرداخته‎اند، ولی این اداره تا هنوز سند ملکیت برای آن‎ها نداده است. با این حال، مسوولان شاروالی کابل می‎گویند که کار تصفیه زمین‎های جنجالی این پروژه‎ها را آغاز کرده‎اند و به زودترین فرصت، زمین‎های کسانی که سند ملکیت به دست آورده‎اند، توزیع خواهد شد.

سرنوشت مبهم ملیون ها افغانی
عبدالرحیم صافی، یکی از شهروندان کابل است که در شهرک احمدشاه بابا یک نمره زمین رهایشی از اداره شاروالی خریده است. او میگوید که افراد شامل در این پروژه، در کنار پرداخت قیمت هر نمره زمین رهایشی، پول خدمات شهری پروژه را نیز به شاروالی پرداخته‎اند. صافی که سند پرداخت قیمت زمین و پول خدمات شهری پروژه مسکن احمدشاه بابا را در دست دارد، میگوید که وی، مبلغ۱۰۵۰ دالر امریکایی را زیر نام “پول خدمات شهری” به شاروالی کابل پرداخته است.
یکی دیگر از افراد شامل در پروژه احمدشاه بابا نیز سند پرداخت قیمت یک نمره زمین رهایشی در این پروژه را در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، که این سند نشان میدهد نجاتالله قیمت زمین و پول خدمات شهری را به حساب “۲۵۰۲۰۷” د افغانستان بانک ریخته است.
همانند اشخاص نام‎برده، هزاران فرد دیگر نیز هستند که پول قیمت زمین و همچنان پول خدمات شهری مربوط به پروژه‎های مسکن شاروالی را نیز به این اداره پرداختهاند. مسوولان شاروالی کابل نیز این موضوع را تأیید میکنند و میگویند که این اداره در قبال پول این افراد پاسخ‎گو است.
محمدعارف عمرخیل، مدیر عمومی توزیع زمین ریاست ملکیتهای شاروالی کابل، میگوید پولهای پرداخت شده به جانب شاروالی کابل وارد سیستم عواید این نهاد شده و به حساب شاروالی کابل انتقال یافته است. به گفته وی، حق کسانی که به هدف ساخت خانه، زمین خریده‎اند، ضایع نخواهد شد و آنها زمین شان را به دست خواهند آورد. به گفته مسوولان شاروالی کابل، قیمت هر نمره زمین رهایشی نظر به لایحه این اداره در پروژههای مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، قیمت یک نمره زمین رهایشی در پروژه “قلعه زمان خان”، ۴۳۵۰۰۰ افغانی است، اما در پروژه “احمدشاه بابا” قیمت یک نمره زمین رهایشی، ۱۸۹۰۰۰ افغانی میباشد. مسوولان در شاروالی کابل، از ارایه رقم مجموعی پول‎های که مردم برای خرید زمین‎های رهایشی در چوکات این پروژه‎ها به این اداره پرداخته‎اند، خودداری می‎کنند. با این حال، اگر قمیت هـر نـمره زمیـن در پـروژه‎هــای قلـعـه زمـان و احمدشاه بابا را معیاری برای قیمت نمرات رهایشی در سایر پروژه‎ها در نظر بگیریم، این نتیجه به دست می‎آید که ملیون‎ها افغانی از سوی ۲۰ هزار نفری که هنوز مالک زمین‎های شان نشده‎اند، به اداره شاروالی پرداخت شده است. محمداسلم اکرمی، معین پیشین مالــی و اداری شــاروالــی کابل، میگوید که این اداره زمینه مسترد پول‎های کسانی را که زمین خریده بودند، فراهم کرده بود، اما مردم حاضر نشدند تا پول‎های شان را پس بگیرند. به گفته وی، پول این افراد در نزد شاروالی کابل موجود است و در صورتی که افراد سند ملکیت موقت زمین را در دست داشته باشند، پول شان مسترد میشود.  معین پشین شاروالی کابل از طرف دیگر گفت که زمین جایگزین برای این افراد وجود ندارد و به همین دلیل این معضل همچنان لاینحل باقی مانده است. او گفت که جنجال اصلی این موضوع، عدم استملاک اراضی توسط شاروالی کابل است که این کار پیش از توزیع زمین به مردم انجام نشده بود.
جزئیات کامل زمین‎های توزیع شده، جنجالی و دلایل عدم توزیع آن از سوی شاروالی کابل، نظر به گفتههای مدیر توزیع زمین در این اداره، قرار زیر است:

پروژه احمدشاه بابا
توزیع نمرات رهایشی در این پروژه در سال ۱۳۶۱ خورشیدی، آغاز شد. این پروژه شامل ۲۳۶۶۱ نمره بوده که از این شمار به تعداد ۱۵۳۶۱ نمره آن برای مالکان شان که اسناد ملکیت در دست داشتند، توزیع شده و به تعداد ۸۳۰۰ نمره در این پروژه جنجالی است. جنجال این پروژه ناشی از عدم استملاک بعضی از ساحات و عدم تثبیت ملکیتهای دولتی و شخصی است. همچنان برخی از نمرات این پروژه به دلیل عدم خطاندازی و سرککشی و غصب نمرات توسط زورمندان از توزیع بازمانده است.

پروژه غرب میدان هوایی
کار توزیع نمرات پروژه غرب میدان هوایی در سال ۱۳۸۱ آغاز شد. این پروژه شامل ۱۴۸۴ نمره بوده که همه نمرات نام‎برده معضله‎یی و جنجالی است. از سویی هم، کار توزیع نمرات رهایشی در پروژه “شمال میدان هوایی” در سال ۱۳۸۵ آغاز شد. این پروژه شامل ۱۱۰۳۹ نمره رهایشی بوده که بیشترین آن به افراد دارای اسناد ملکیت توزیع شده و تنها ۸۵۲ نمره آن از سوی وزارت دفاع و شرکت لیگو گلوبل مورد ادعا قرار گرفته و قضیه آن تاکنون حل نشده است.

پروژه چهل دختران
کار توزیع نمرات این پروژه در سال ۱۳۸۲ آغاز شد. این پروژه شامل ۹۳۰۵ نمره زمین رهایشی بوده که از این شمار ۲۶۰۰ نمره آن بدون معضل به باشندگان کابل توزیع شده و سایر نمرات به دلیل معضله موجود در این پروژه از توزیع باز مانده است. معضل اصلی در این پروژه غصب زمین توسط افراد زورمند است. زورمندان در این پروژه مانع تطبیق پلان شاروالی کابل میشوند.

پروژه خوشحال مینه
توزیع نمرات رهایشی قسمت دال پروژه خوشحال مینه که شامل ۶۶۰ نمره می‎شود در سال ۱۳۸۲ خورشیدی آغاز شد و تمام این پروژه اکنون زیر دعوا قرار دارد. در این پروژه از سوی افرادی که خود را مالکان جایداد معرفی می‎کنند، به شکل خودسرانه خانه ساخته شده است.

پروژه قلعه زمان خان
کار توزیع نمرات این پروژه در سال ۱۳۷۱ آغاز شد. این پروژه شامل ۷۶۰۰ نمره میباشد که از این شمار به تعداد ۵۹۰۰ نمره آن به خاطر عدم تثبیت ملکیت و عدم استملاک مالکان جایدادهای استملاکی با مشکل دچار میباشد. در این محل تثبیت دقیق ملکیت صورت نگرفته و به این دلیل نمرات دولتی و شخصی از هم مشخص نشده است.

پروژه توسعوی رحمان مینه
کار توزیع نمرات رهایشی در این پروژه در سال ۱۳۶۷ آغاز شده بود. این پروژه شامل ۶۳۹۹ نمره بوده که از جمله ۵۷۷۶ نمره آن جنجالی شده است. این تعداد نمرات به خاطر حفظ ساحات سبز نگهداری شده است.

پروژه پنجم خیرخانه
کار توزیع نمرات این پروژه در سال ۱۳۷۳ آغاز شد. این پروژه شامل ۲۰۳۲ نمره بوده که از این شمار به تعداد ۷۰۰ نمره آن توسط اهالی منطقه بنابر ادعای علفچر بودن، زیر ساخت و سازهای خودسرانه قرار گرفته است.

پروژه دشت برچی
پروژه دشت برچی (کمپنی) که توزیع آن در سال ۱۳۸۶ آغاز شد، شامل ۲۸۸۷ نمره رهایشی میباشد که از این شمار ۲۳۱۴ نمره آن توسط افراد زورمند در ساحه غصب شده است. و در فرجام  “پروژه غیبی بابا” نیز از پروژههایی است که زیر مناقشه قرار دارد. این پروژه که کار توزیع نمرات آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شد، شامل ۸۲۱ نمره است، که از جمله ۶۵۸ نمره آن توزیع شده است. با این حال، در مجموع زورمندان مانع تطبیق پروژه شده‎اند. این زورمندان کدام اسناد بنیادی در اختیار ندارند و زمین‎های مربوط به این پروژه زیر دعوا قرار دارد.
با این وجود، محمدعارف عمرخیل، مدیر عمومی توزیع زمین ریاست ملکیتهای شاروالی کابل، میگوید که مشکلات کنونی میراث مدیران پیشین شاروالی کابل است.

مسوولان پیشین شاروالی چه میگویند؟
یونس نواندیش، شاروال پیشین کابل، میگوید پیش از این که او ماموریتاش را در شاروالی کابل آغاز کند، در حدود ۲۳ هزار نمره زمین، از سوی مسوولان اسبق این اداره در پروژههای مختلف توزیع شده بود، در حالی که به گفته وی، خود زمین عملاً هیچ وجود نداشت و یا هم زمین استملاک نشده بود. او گفت در جریان ماموریتاش حتا یک نمره زمین بدون استملاک به مردم توزیع نشده است. شاروال پیشین کابل، به کلیدگروپ گفت که وی در جریان پنج سال ماموریت خود، تلاش کرده به افراد مستحق زمین توزیع کند. او میگوید در پروژه قلعه زمان خان توانست پس از تصفیه، بیش از یک هزار نمره زمین رهایشی را دریابد و در اختیار دارندگان سند ملکیت قرار دهد. در پروژه احمدشاه مینه نیز به گفته وی، تعدادی از نمرات رهایشی پس از تثبیت در اختیار افراد مستحق قرار داده شده است. نواندیش گفت به دلیل حجم زیاد زمین، او و همکارانش در جریان ماموریت شان نتوانستند به این معضله خاتمه ببخشند.
شاروال پیشین کابل تأکید کرد در پروژه رحمان مینه، ۱۵ هزار نمره اضافی توزیع شده بود، در حالی که زمینها اصلاً استملاک نشده بود. او در ادامه گفت: “در پروژه احمدشاه بابا، زمین اصلاً در نزد شاروالی کابل وجود ندارد اما مسوولان سابق شاروالی کابل زمین را به مردم توزیع کرده و سند ملکیت را نیز به مردم داده‎اند. چنین کاری نباید صورت میگرفت. ما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم.” با این حال، شاروال پیشین کابل معتقد است که پایان دادن به این معضل کار ساده‎ای نیست، زیرا به باور وی، شاروالی کابل به یک بارگی نمیتواند که دهها هزار نمره زمین را برای این افراد پیدا کند.   مشکل دیگر به باور نواندیش این است که آن عده از افرادی که پیش از دولت موقت زمین را خریداری کردهاند، با مشکلات زیادی در قسمت پرداخت پول شان مواجه هستند. به گفته وی، در صورتی که فردی یک نمره زمین را به ۲۰۰ هزار افغانی (پول سابق) خریداری کرده باشد، در دولت جدید، پول او با کسر سه صفر (۲۰۰ افغانی) محاسبه میشود و به همین دلیل افراد از پس گرفتن پول شان خودداری میکنند.

تلاش‌های تازه
با وجود این همه، شاروالی کابل میگوید که معضل استـمـلاکی زمینهای جنجـالــی شــاروالــی حـالا در اولـویت کـاری ســرپـرست ایـن نهاد قرار گرفته است. عبداللهحبیبزی، سرپرست شاروالی کابل، پس از آغاز کارش دستور حل جنجالهای ساحات این چنینی را صادر کرد و کار عملی روی پروژه قلعه زمان خان را آغاز کرد. شاروالی کابل اکنون در تلاش آن است که راه حل معقولی برای پایان این جنجالها دریابد. چندین کمتیه از سوی سرپرست شاروالی کابل در این مورد موظف شده تا در گفتگو با مردم و ریاستهای شاروالی کابل، راه حل  مناسب جستجو کنند.
محمدعارف عمرخیل، مدیر عمومی توزیع زمین ریاست ملکیتهای شاروالی کابل، میگوید که بیشترین تلاش مسوولان شاروالی کابل این است که مالکان جایدادها را راضی به استملاک زمینهای شان سازند. تثبیت ملکیت که چه تعداد از نمرات رهایشی دولتی و چه تعداد آن شخصی است و راهاندازی پروژههای تازه به هدف توزیع زمین به افراد دارنده اسناد ملکیت از دیگر راه حلهایی است که شاروالی کابل جهت حل این جنجال به کار خواهد گرفت. مدیر عمومی توزیع زمین ریاست ملکیتهای شاروالی کابل میگوید که این نهاد در نظر دارد پس از استملاک جایدادهای مذکور، زمین‎های زیر ساخت و سازهای غیرقانونی و زمینهای سفید را مشخص و توزیع آن را به مالکان جدید شان آغاز کند. این مسوول شاروالی کابل، آمار دقیقی درمورد زمین‎های زیر ساخت و سازهای غیرقانونی در این محل و همچنان مقدار زمین‎های سفید در این پروژهها را ارایه نکرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 comment


  • Warning: preg_match(): Unknown modifier ']' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 596

    Warning: preg_replace(): Unknown modifier '/' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 599

    لطفا‌ لطفا اگر قانون است یا اگر دولت وجود دارد . زمین های دولتی در جوار حوزه ۱۵ پهلوی سرک موادمخدر نزدیک تصدی کاماز را از نزد دزدان و غاضبین زمین نجات بدهید .