رادیو کلید FM 88

هفته نامه کلید

عکس روز

39
۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

تصویری از یک مرد نان فروش در کابل

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد