صدای آسیا

477
۱۱ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: کانیکار پیتچکاو-مترجم: فرید هادی

تایلند پس از سرنگونی قدرت خانواده‌ی شیناواترا

 خانم “ینگلوگ شینواترا” صدراعظم تایلند ماه گذشته، به صورت مخفیانه از کشورش فرار کرد. تایلند در ۱۲ سال گذشته، شاهد ناآرامی های زیادی بوده است که البته دو کودتای نظامی نیز به این ناآرامی‌ها افزوده شده است. در این جریان، سه تن از افراد فامیل شیناواترا به چوکی صدراعظمی رسیده اند، ولی بعد از مدتی حکومت شان واژگون شد.
کونیکار پیتچکاو، گزارشگر صدای آسیا گزارشی از تایلند در این مورد دارد:
همه منتظر ورود خانم “ینگلوگ شینواترا” صدراعظم سابق هستند تا بیاید و فیصله محکمه راجع به سرنوشت خویش را بشنود. مگر، ساعات انتظار به درازا می کشد و خانم “شینواترا” هرگز حضور نمی‌یابد.
تا اینکه بعد از چند ساعت انتظار، معلوم می شود، او دست به فرار زده است…
آقای “هان سک بینجاس ریپیتاک” یکی از حامیان وی اما اعمال خلاف قانون مقامات را دلیل فرار صدراعظم تایلند دانسته می گوید:”مسئول اصلی فرار صدر اعظم سابق، قوه قضاییه است که با حاضر نمودن شاهدان قلابی و دست آویز ساختن اطلاعات غلط، وی را مجبور به ترک کشور نموده است. حتی اگر قرار باشد مرا هم تحت چنین شرایطی به محاکمه بکشانند، فرار را بر قرار ترجیع می دادم.”
خانم “شینواترا” قرار بود به اتهام غفلت وظیفه‌ای و عدم مدیریت سالم (برنامه اعطای پول کمکی یا (سبسایدی) قیمت برنج برای دهقانان)، به مدت ۵ سال زندانی شود؛ ولی طرفداران وی مانند آقای “هان سک” اتهامات را غلط و سیاسی خوانده می افزاید:”بی عدالتی به این حد است که نه تنها اعضای خانواده خانم “ینگلوگ شینواترا” صدراعظم سابق، بلکه هر فرد دیگری را که فکر کنند، با آنها نزدیکی دارند، تحت فشار قرار می دهند.”
خانم “شینواترا” دومین صدر اعظمی است که در ده سال اخیر مجبور به فرار از کشور می شود. نخست برادر وی آقای “تهکسین شیناواترا” فرار کرد. آقای “تهکسین شیناواترا” شخص میلیونری بود که با شرکت در انتخابات سال ۲۰۰۱ میلادی سبب شهرت سیاسی خانواده خویش شد.
وی به صورت کل، از حمایت و پشتیبانی طیف وسیع از مردم دهات و قریه نشینان فقیر برخوردار بود. حزب وی در انتخابات آن سال پیروز و “تهکسین” بر مسند قدرت صدراعظمی تکیه زد. اما موصوف در سال ۲۰۰۶ میلادی در حالی طی یک کودتای نظامی مجبور به فرار از کشور گردید که همچنان در میان مردم محبوبیت فراوان داشت.
کشمکش و مناقشه میان مخالفین و موافقین آقای تهکسین شدت گرفت و هر دو جناج به روی سرک و خیابان ها برآمده کشور را به طرف یک جنگ داخلی پیش می بردند؛ اما در اوج همین کشمکش ها، ظاهرا بر محبوبیت خانواده‌ی “شیناواترا” افزوده می شد.
همان بود که در مرحله نخست، شوهر خواهر و سپس خواهر تهکسین به قدرت رسید که البته بعدا هر دو از مسند قدرت به زیر کشیده شدند.
با در نظرداشت همه اتفاقات فعلی و جریانات گذشته، حتی همین امروز هم آقای “ابهیسیت ویجاجیوا” صدراعظم سابق و رقیب فامیل شیناواترا، نفوذ آنها را گسترده دانسته می گوید: “باید واقعیت ها را در نظر داشت و اقرار کرد که فامیل شیناواترا هنوز هم در میان مردم و جامعه سیاسی تایلند از محبوبیت و نفوذ زیاد برخوردار بوده، بخش زیاد ساکنین این کشور با آنها همنوایی دارند.”
سه سال می شود که حزب عمدتا نظامی گرا در تایلند حکمروایی می کند. انتخابات هر سال به بهانه های مختلف به سال بعد موکول می گردد، ولی هرگز برگزار شدنی نیست. حقوق مدنی و آزادی های سیاسی مردم در نظر گرفته نشده و حریفان سیاسی به نحوی تحت فشار قرار دارند.
آقای “تهیپ چای ینگ” ژورنالیست معروف تایلندی وضعیت را چندان قابل اصلاح ندانسته، اظهار می دارد: “درست است که خانم “شینواترا” مجبور شده از کشور فرار نماید، اما فرار وی به این معنی نیست که با وجود داشتن حمایت شمار زیاد مردم، دست بالای دست مانده به تماشا بنشیند. خصوصا در شرایطی که شماری از اعضای فامیل وی، از جمله “خون ینگلوک” را با دلایل دروغ و غیر موجه به محاکمه می کشانند.”
با آنکه شمار زیاد مردم هنوز هم از فامیل شیناواترا حمایت می کنند، اما لبه‌ی تیغ قدرتمندان نظامی‌ها، آنقدر تیز است که برای هیچ فردی مجال نفس کشیدن و اظهار نظر باقی نمی ماند.
در همین حال “هان سک” سخن از مصالحه‌ی سیاسی میان فامیل شیاواترا و جانب مخالف زده محتاطانه می گوید:
کلیپ ۳ هان سک (مرد – تایلندی) “اگر قرار باشد مصالحه‌ای میان طرفین صورت گیرد، باید بر مبنای واقعیت‌ها استوار بوده، داد قربانیان از مجرمان گرفته شود. در غیر آن، باور دارم این کاروان به منزل مقصود نخواهد رسید.”

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد