خبرهای داخلی

231
۲۷ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

به هدف تامین امنیت سراسری در کابل یک پلان امنیتی تهیه شده است

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، می گوید: پلان امنیتی سراسری کابل ترتیب گردیده و به‌زودی در یک اجماع بزرگ مردمی بالای آن بحث می‌گردد تا چالش‌های موجود امنیتی حل گردد.
در خبرنامۀ که از سوی ارگ به رسانه ها فرستاده شد آمده است که، رئیس جمهور غنی این موضوع را در دیدار با شماری از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطرح کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار گفته که، قوای کوماندو به دو برابر افزایش و این تشکیل به سطح قول‌اردو ارتقا خواهد یافت.
رئیس جمهور غنی تاکید کرده که، فرهنگ استفاده از نظامیان در بخش ملکی باید ختم شود و هیچ‌کس به‌شمول او، حق استفاده از نیروهای کوماندو را به حیث محافظ ندارد.
به گفته رئیس جمهور کشور، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نسبت به دو نیم سال پیش، به مراتب قوی شده‌اند و دشمنان افغانستان باید درک کنند که در تمام نقاط توسط نظامیان کشور هدف قرار گرفته، به شکست روبرو خواهند شد.
رئیس جمهور اشرف غنی علاوه کرده که ، حمایت مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در صد سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است و مردم و دولت با تمام توان در کنار نظامیان خود قرار دارند.
به گفتۀ او، موفقیت نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان جنگ، شکل جنگ را تغییر داده‌است و دو هدف عمدۀ دشمن که صدمه‌رساندن به نظام و تقسیم خاک کشور بود، خنثی گردیده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد