اقتصاد

838
۲۲ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی در ارگ داير شد

نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، در ارگ دایر شد.
در این نشست که در ارگ برگزار شده بود در آغاز نمایندگان سکتور خصوصی در مورد مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه کردند.
در خبرنامه‌ی که از سوی ارگ به رسانه ها ارسال شده آمده است در این نشست خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت، ضمن اینکه مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی را در مجموع موفق ارزیابی نموده، گفته است کارهای دهلیز هوایی به خوبی پیش میرود، اما بعضی اوقات، تغیر تقسیم اوقات و تاخیر در پروازها، بالای میوه ها تاثیر منفی می گذارد.
از سوی هم گفته شده که رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش و معلومات آنان، به مسئولان مربوطه هدایت داده است تا به منظور تنظیم پروازها، در هماهنگی با سکتور خصوصی و مسئولان شرکت هوایی کام ایر، تقسیم اوقات پروازها را ترتیب کنند و همچنان سکتور خصوصی زمینه صادرات ۸۰ الی ۱۰۰ تن میوه را در هر پرواز آماده سازند.
رئیس جمهور تاکید کرده است که تمام مشکلات مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی بخاطر یافتن راه حل های اساسی، تشخیص گردد.
همچنان رئیس جمهور غنی از نمایندگان سکتور خصوصی خواسته است که بخاطر صادرات به موقع میوۀ موسمی افغانستان از میدان های هوایی کابل و کندهار به هند از طریق دهلیز هوایی، تقسیم اوقات منظم را ترتیب نمایند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد