اقتصاد

683
۲۶ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

بانک انکشاف اسلامى، ۷۴ ميليون دالر به افغانستان قرضه می دهد

بانک انکشاف اسلامى، ۷۴ ميليون دالر امريکايى قرضۀ سهل و بدون تکتانه به افغانستان مى دهد تا از اين پول، در پروژه سرک حلقوى شهر کابل استفاده شود.
قرارداد اين کمک، روز گذشته ميان مصطفى آريا رييس عمومى انسجام کمک هاى وزارت ماليه افغانستان و سيدآقا معاون بانک انکشاف اسلامى در افغانستان امضا شد.
آريا گفته است به اساس تفاهمى که صورت گرفته افغانستان تا ۲۵ سال آينده بايد اين قرضه را که تکتانه ندارد، به اين بانک بپردازد.
وى افزوده است که کار سروى و ديزاين اين سرک تکميل شده و هرچه زودتر پروسه تدارکات اين پروژه تکميل مى شود که کار عملى آن بعداً آغاز خواهد شد.
با این حال سيد آقا معاون بانک انکشاف اسلامى گفته است که بايد حکومت افغانستان هرچه زودتر کار عملى اين سرک را آغاز کند.
گفته شده است که طول مجموعی این جاده ۸۲ کیلومتر بوده که با هزینه حدود ۸۵ میلیون دالر، کمک بانک انکشافی آسیایی در مدت کمتر از سه سال تکمیل خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد