خبرهای داخلی

275
۱۴ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

بانک انکشاف آسیایی با افغانستان در تطبیق پروژه‌های زیربنایی کمک می‌کند

معاون بانک انکشاف آسیایی در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که این بانک با افغانستان در تطبیق پروژه‌های زیربنایی کمک می‎کند.
رئیس جمهور غنی با آقای وینکای ژانک معاون بانک انکشاف آسیایی که به منظور اشتراک در نشست مقامات ارشد(سام) به کابل آمده بود، دیدار کرد.
در خبرنامه ارگ آمده است که در این دیدار که در ارگ انجام شد، آقای وینکای ژانک، گفت که بانک انکشاف آسیایی در حال ایجاد استراتیژی جدید خویش است که افغانستان نیز شامل آن خواهد بود.
وی افزود که می خواهیم میکانیزم های مختلف بخاطر دستیابی به پروژه های بزرگ را در این استراتیژی بگنجانیم تا بتوانیم پروژه ها تمویل گردد و همچنان بالای مشارکت عامه و خصوصی تمرکز خواهیم کرد.
معاون بانک انکشاف آسیایی گفت که تمرکز ما بالای پروژه های زیربنایی، سرک، خط آهن، انرژی، ترانسپورت، زراعت، مدیریت آب و مدیریت منابع طبیعی می باشد.
وی تصریح کرد که تلاش داریم تا تمام برنامه های خویش را با اولویت های دولت افغانستان هماهنگ سازیم و ما از برنامه های ملی افغانستان حمایت می کنیم.
در مقابل رئیس جمهور غنی از کمک های بانک انکشاف آسیایی و تمرکز این بانک به پروژه های زیربنایی در افغانستان، سپاسگزاری کرد و گفت: ما از شیوه های مختلف منابع و پروژه ها و همچنان مشارکت سکتور خصوصی و بانک ها استقبال می کنیم.
آقای غنی افزود: تمرکز ما بالای تمدید خط آهن در داخل کشور و اتصال آن با کشورهای منطقه و پنج مملکت آسیای میانه، چین و ایران است و همچنان بیشترین تمرکز ما بالای پروژه های منطقه‌ای از جمله خط آهن و ترانزیت می باشد که برای رشد و همگرایی منطقوی مهم است.
رئیس جمهور غنی از معاون بانک انکشاف آسیایی خواست تا افغانستان را در بخش های دیزاین پروژه ها ، کاهش هزینه پروژه ها و بلند بردن کیفیت آن همکاری کند و تاکید کرد که حفظ و مراقبت در پروژه ها در نظر گرفته شود.

درخواست همکاری برای گسترش ترانزیت
محمد اشرف غنی از وی خواست تا بانک انکشاف آسیایی رهبری گفتگوها در منطقه را در زمینه گسترش ترانزیت به عهده گیرد تا حجم تجارت بلند رفته و اقتصاد تقویت یابد.
وی گفت که در ظرفیت سازی مدیریت آب تمرکز داریم و می خواهیم که بانک انکشاف آسیایی ما را در عرصه ساختن بندهای زراعتی کمک کند، زیرا ساخت بندهای آبیاری در رشد زراعت و ازدیاد محصولات زراعتی و بهتر شدن اقلیم در مناطق نزدیک شهرها ممد واقع می شود.
همچنان رئیس جمهور غنی گفت که تمرکز ما بالای تمدید برق و تولید انرژی قابل تجدید، آفتابی و بادی می باشد. وی افزود که اگر بانک انکشاف آسیایی در زمینه آموزش افغان ها در بخش های مدیریت پروژه ها و قراردادها همکاری کند، بهتر خواهد شد، زیرا در گذشته در این موارد مشکلات حقوقی وجود داشت و شماری از پروژه ها به تاخیر می‌افتاد.
رئیس جمهور کشور گفت که حکومت افغانستان در سه سال گذشته در عرصه های مختلف زیربنایی تلاش کرده و در زمینه دیزاین و حفظ و مراقبت پروژه ها، کارهای بیشتری صورت گرفته است.
در اخیر این دیدار آقای وینکای ژانک معاون بانک انکشاف آسیایی گفت که خواست های دولت افغانستان را در استراتیژی جدید خویش بخصوص در عرصه حفظ و مراقبت پروژه ها، کاهش هزینه پروژه ها و آموزش در بخش های مدیریت پروژه ها و قراردادها در نظر خواهند گرفت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد