خبرهای داخلی

444
۲۶ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

باشنده گان پروان از کم کاری مقام های حکومت محلی شکايت میکنند

باشنده گان و شماری از اعضای شورای ولایتی پروان از آنچه کم کاری و بی توجهی والی این ولایت نسبت به مردم و ساخت زیر بنا های میخوانند سخت انتقاد دارند و می گویند والی پروان از زمان آغاز کارش به حیث والی در این ولایت هیچ کاری بنیادیی را انجام نداده و نیز برای کاهش فقر و بیکاری مردم پروان توجهی نکرده است.
باشنده گان پروان کارکرد والی را سخت مورد انتقاد قرار داده و می گویند: وضیعت امنیتی نیز روز به روز در گوشه و کنار این ولایت بدتر می شود.
خلیل فضلی از اعضای شورای ولایتی پروان نیز با مردم در این ولایت هم نظر است چنانکه می گوید : از دو سال به این طرف که انجینر عاصم عاصم به حیث والی پروان گماشته شده هیچ کار بنیادیی را شاهد نبوده اند که بتواند مشکلات مردم را رفع کند.
با این حال اما وحیده شهکار سخنگوی والی پروان این اتهام را رد کرده و می گوید: ” همه کار ها به شکل عادی پیش میرود و نمیشه همه چیز به یکباره گی آغاز و ختم شود، چندین پروژه بزرگ که مشکلات مردم پروان را حل خواهد ساخت در جریان است.
این در حالیست که پیش از این نیز شماری از باشنده گان پروان نسبت به کم کاری و بی توجهی والی پروان به امورات کاری اش را سخت مورد انتقاد قرار داده و گفته بودند که کارهای بنیادی در این ولایت صورت نگرفته است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد