رادیو کلید FM 88

هفته نامه کلید

گزارش های تحقيقي

74
۱۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

انتقال حدود ۳ میلیون سلاح و تجهیزات از عراق به افغانستان

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد