خبرهای داخلی

307
۲۰ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: سید الیاس ابدالی

افغانستان خواستار همکاری اعضای سازمان شانگهای در کشاندن مخالفان مسلح به میز مذاکرات صلح شد

سازمان همکاری‌های شانگهای بعد از هفت سال وقفه، نشست گروه تماس روی افغانستان را از سر گرفت که این جلسه به میزبانی وزارت امور خارجه فدراتیف روسیه دیروز در مسکو برگزار شد.
حکمت خلیل کرزی، معین وزارت امور خارجه کشور در این نشست، علاقه مندی افغانستان را در به دست آوردن عضویت مکمل سازمان همکاری‌های شانگهای مطرح کرد که با اتفاق آرا توافق شد تا روی آن غور شود.
آقای کرزی همچنان روی تروریزم به عنوان تهدید امنیتی مشترک تاکید کرد و از اعضای این سازمان خواست تا مشترکاً با افغانستان در نابودی این پدیده همکاری کنند.
وی روی اهمیت صلح و آشتی تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها نیز صحبت کرد و از اعضای این سازمان خواست تا با استفاده از نفوذ شان روی گروه های شبه نظامی، آنها را به میز مذاکره جهت انجام گفتگوهای صلح حاضر سازند.
او نقش مهم سازمان همکاری‌های شانگهای را در همکاری با افغانستان ارزنده دانسته و افزود که این کمک و همکاری می‌تواند ظرفیت های اقتصادی این کشور را برجسته ساخته و از طریق تجارت بیشتر، ترانزیت، و سرمایه گذاری اقتصاد افغانستان را با اقتصادهای کشورهای عضو این سازمان مدغم سازد.
وی همچنان از اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای خواست تا برای افغانستان ریاست مشترک دایمی جلسات گروه تماس را درنظر گیرند؛ چون هدف عمده و اساسی این گروه بلند بردن همکاری‌ها با افغانستان و کمک نمودن در حل چالش‌های که افغانستان و منطقه با آن دست و گریبان اند، می‌باشد.
آقای کرزی گفت که کشورهای عضو سازمان شانگهای پیشنهاد افغانستان برای پست ریاست دایمی گروه تماس را پذیرفتند.
افغانستان عضو ناظر این سازمان شانگهای است.
در نشست سران این سازمان که اخیراً در آستانه قزاقستان برگزار گردید، اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای تصمیم اتخاذ نمودند تا جلسات گروه تماس روی افغانستان را به عنوان یک روند مشورتی دوباره آغاز نمایند و افغانستان را در امر مبارزه با دهشت افگنی، مواد مخدر، و جرایم حمایت کنند.
اعضای این سازمان همچنان تاکید کردند که افغانستان را در راستای انکشاف پایدار در چارچوب همکاری های اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای کمک کنند.
جمهوری خلق چین پیشنهاد کرد تا جلسه بعدی گروه تماس را در اواخر سال ۱۳۹۸ میزبانی کند که این پیشنهاد از طرف اشتراک کنندگان، به حیث یک گام مثبت برای استفاده از میکانیزم‌های گوناگون همکاری، مورد استقبال قرار گرفت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد