خبرهای داخلی

1117
۱ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

افغانستان امروز عضويت کامل شورای بین‌المللی کرکت را کسب خواهد کرد

احتمال دارد امروز افغانستان عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت را بدست آورد.
یک منبع معتبر به رسانه ها می گوید:”گفتگوها در مورد شرایطی که شورای بین المللی کرکت برای اعظای عضویت کامل افغانستان تعیین کرده بود تا حد زیاد به نتیجه رسیده و احتمال دارد عضویت دایمی افغانستان در این شورا امروز رسماٌ اعلام گردد.
به روز چهارشنبه اعضای شورای بین‌المللی کرکت طی نشستی در شهر لندن بریتانیا در مورد عضویت دایمی کشورهای افغانستان و ایرلند گفتگو و رای زنی کردند.
به نقل از منبع یکی از پیش شرط‌های شورای بین‌المللی کرکت برای اعطای عضویت کامل به افغانستان تشکیل تیم ملی کرکت بانوان بود که جانب افغانستان استدال قناعت بخش به مسوولان شورای جهانی کرکت در این مورد ارایه کرده است.
منبع تاکید کرده که ، اگر افغانستان عضویت کامل این شورا را نیز بدست آورد تا سه سال دیگر دوره آزمایشی خود را سپری خواهد کرد.
قرار اطلاعات،اعضای این شورا ساعت شش و سی شام امروز به وقت افغانستان فیصله نهایی در مورد اعطا و یا هم عدم اعطای عضویت کامل به افغانستان و ایرلند را صادر خواهند کرد.
منبع افزوده که ایرلند از کسب عضویت کامل اش در این شورا مطمئن است و برای استقبال از این تصمیم آماده‌گی نیز گرفته است .اگر افغانستان عضویت کامل این شورا را کسب کند همه ساله پنجاه میلیون دالر از سوی این شورا بودجه دریافت کرده و شانس بازی با تیم‌های قدرتمند جهان را نیز پیدا خواهد کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد