اقتصادی

819
۲۰ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: محمد عارف نوری

افزایش عواید مستوفیت غزنی

عـوایــد مستـوفیــت غـزنی در سال گذشته بیشتر از هدف تعیین شده توسط وزارت مالیه برای این اداره بوده است. رییس مستوفیت غزنی به کلید گفت که این اداره در سال ۹۵ موفق شد ۴۲۲ ملیون افغانی مالیه جمع‎آوری کند. به گفته میرویس میرزایی، هدفی را که وزارت مالیه برای مستوفیت غزنی در سال ۹۵ تعیین کرده بود، ۳۹۴ ملیون افغانی بود. میرزایی می‎گوید مالیاتی را که آن‎ها در سال گذشته جمع‎آوری کرده‎اند، نسبت به هدف تعیین شده، ۲۸ ملیون افغانی بیشتر است.
فســاد در گمـرک‎هــا و مستـوفیت‎ها یکی از عوامل کاهش درآمد دولت در گذشته بوده است. به همین دلیل، وزارت مالیه، اخیراً برای تمام مستوفیت‎ها و گمرک‎ها، ارقام مشخصی را هدف تعیین کرده است تا به این ترتیب جلو فساد و حیف و میل درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت در این ادارات گرفته شود. نتایج این کار وزارت مالیه تا حدودی مثبت ثابت شده است؛ چنانچه بیشتر مستوفیت‎ها و گمرک‎ها در سال ۹۵ از افزایش عواید شان از درک جمع‎آوری مالیات و تعرفه‎های گمرکی خبر داده‎اند.
رییس مستوفیت غزنی نیز می‎گوید عمده‎ترین عوامل افزایش درآمد این اداره از ناحیــه مالیــات، مــدیریت سالم و شفـافیـت در جـمـع‎آوری مالیــات بـوده است. میرویس میرزایی به کلید گفت در صورتی که مدیریت سالم در مستــوفیـت غــزنــی بــرقـرار نمی‎بود، اصل شفافیت در جمع‎آوری مالیات نیز تأمین نمی‎شد.
میرزایی همچنان می‎گوید که مستوفیت غزنی در جهت جمع‎آوری مالیات با هیچ نوع مانع و مشکلی مواجه نیست. او گفت به همین دلیل، هیچ یک از کارمندان این اداره تا هنوز با مشکل خاصی در زمینه جمع‎آوری مالیات روبه‎رو نشده است.
وی همچنان ادعاهایی مبنی بر وجود فساد اداری در مستوفیت غزنی را تکذیب کرد. میرزایی افزود تا هنوز شکایت مشخصی در خصوص فساد اداری در مستوفیت غزنی به ثبت نرسیده است. او علاوه کرد در صورتی که موارد فساد در این اداره به مشاهده برسد، با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. میرزایی گفت: “در مدت شش ماهی که من به عنوان مستوفی در مستوفیت غزنی مقرر شده‎ام، کسی در مورد فساد اداری و یا هم کارشکنی در این اداره شکایت نکرده است.”
اما شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی از وجود فساد مالـی و اداری در مستوفیت این ولایت شکایت دارنــد. به گفته آن‎ها، بعضی از کارمندان مستوفیت غزنـی، در ازای رشــوت، از نــزد مالکــان شمــاری از شــرکت‎هــا و دکان‎هـا، مالیــه نمـی‎گیـرنـد. غــلام سخــی زابلـی، عضو شورای ولایت غزنی، به کلید گفـت: “کارمنــدان اداره مستوفیت، در بدل رشوت، سرمایه‎ تاجران و دکانداران را درست ارزیابی نمی‎کنند؛ مثلاً، در یک شرکت یا دکان، دو ملیون افغانی سرمایه‎گذاری شده است، کسانی که مالیات را جمع‎آوری می‎کنند، این مقدار پول را یک ملیون افغانی ثبت می‎کننـد و تنهــا از همین یک ملیون افغانی مالیه می‎گیرند.”
زابلـی مـدعــی اسـت که مشکلات فراوانی در زمینه جمع‎آوری مالیات در غزنی موجود است، اما مقام‎های دولتی تعمداً از افشای این مشکلات سر باز می‎زنند. او تـأکیــد داشــت در صــورتــی که اداره مستوفیت خواهان همکاری شورای ولایتی غزنی در خصوص جمع‎آوری بهینه مالیات باشد، این نهاد حاضر به هر نوع همکاری با این اداره خواهد بود. به گفته زابلی، همکاری شورای ولایتی غزنی با اداره مستوفیت این ولایت، سبب خــواهــد شد تا زورمندان و مافیاهای اقتصادی از تأدیه به موقع مالیات شان سر باز نزنند.
پیش از این شکایت‎هایی وجود داشت که بعضی از مالکان شرکت‎های خصوصی، مارکیت‎ها و دکان‎ها در غزنی، حاضر نیستند به دولت مالیات بدهند. ادعا می‎شد که بیشتر این افراد از سوی حلقاتی در داخل و بیرون از حکومت حمایت و به خودداری از پرداخت مالیات به دولت، تشویق می‎شوند. طبق این ادعاها، یکی از عمده‎ترین عامل پایین بودن سطح درآمد دولت از درک مالیات در گذشته در غزنی، همین مسأله بوده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد