اقتصاد

634
۳۱ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: هاجره امير کريمي

اتحادیۀ اروپا ۱۰۰ میلیون یورو را برای اصلاحات کلیدی در افغانستان منظور کرد

اتحادیۀ اروپا ۱۰۰ میلیون یورو را دیروز به دلیل حمایت از افغانستان در انجام اصلاحات جهت بهبود پالیسی های انکشافی، حفظ ثبات اقتصادی، پیشبرد صحیح مدیریت مالی عامه و تقویت شفافیت بودجه دولت منظور نمود.
در اعلامیه اتحادیه اروپا که به آدرس کلید مواصلت کرده آمده است که این تصمیم اتحادیۀ اروپا بعد از ارزیابی مثبت پیشرفت ها در زمینۀ اصلاحات در طول ۱۲ ماه گذشته اتخاذ گردیده است مبلغ متذکره بخشی از قرارداد دولت سازی (SBC) می باشد که با حکومت افغانستان در جریان کنفرانس بروکسل برای افغانستان بتاریخ ۴ اکتوبر ۲۰۱۶ به امضاء رسید.
هدف از این کمک مالی اتحادیۀ اروپا حمایت از افغانستان بخاطر رشد اقتصادی، ایجاد کاریابی و تضمین ارائه خدمات می باشد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه می گوید: اتحادیۀ اروپا تسهیلات مالی را بخاطر کمک به اولویت های حکومت افغانستان فراهم می سازد تا تعهدات دوجانبه خویش را به منظور افغانستان مرفه، با ثبات و خودکفاء تجدید کند.
فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: ” کمک مالی منظور شده نشاندهندۀ تعهد دراز مدت اتحادیۀ اروپا به افغانستان است.
وی می افزاید: که هدف ازین کمک، بهبود عرضۀ خدمات برای مردم، کمک به رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد