تحلیل

923
۱۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

آخرین نفسهای شورای عالی صلح

اخیرا در نبود بودجه، حدس و گمان‌هایی در مورد انحلال شورای عالی صلح بالا گرفته بود، اما حکومت وحدت ملی با اقدامی نشان داد که تصمیم ندارد این نهاد را منحل سازد. حکومت وحدت ملی، محمداکرم خپلواک را با حفظ موقف سابقش به عنوان مشاور سیاسی ارگ، به سمت رییس دارالانشای این نهاد معرفی کرده است.
شورای عالی صلح که در ماه میزان سال ۱۳۸۹ خــورشیــدی شروع به کــار کــرد، دارای ۶۸ عــضــو از جــمله ۸ زن بود. این شورا را برهانالدین ربانی، رهبر سابق حزب جمعیت اسلامی، رهبری میکرد.
استاد برهان‎الدین ربانی در ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۰ خورشیدی در یک حملۀ انتحاری به شهادت رسید. پس از او صلاحالدین ربانی پسرش سرپرست شورای عالی صلح شد. ریاست این شورا در سال ۱۳۹۵ خورشیدی به پیر سیداحمد گیلانی و معاونیت آن به محمدکریم خلیلی سپرده شد.
این شورا اگرچه پول‎های هنگفتی را به مصرف رسانده است، اما از زمان آغاز کار آن تاکنون، دستآورد قابل لمسی نداشته است، هرچند این شورا به نحوی در مذاکرات صلح میان حزب اسلامی حکمتیار و دولت کماکان نقشی داشته است.
اکنون که این شورا در هفتمین سال فعالیتش با مشکل عدم تمویل مالی مواجه شده است و کشورهای تمویلکنندۀ دیگر تصمیم به تمویل این شورا ندارند، گفته میشود که شورا منحل خواهد شد.
اسمــاعــیل قــاســمــیار، عضو و مشاور امور بینالمللی این شورا، مشکلات مالی شورای عالی صلح را تأیید کرده است، اما منحل شدن آن را رد میکند. وی میگوید که شورای عالی صلح با ترکیبی فعلی‎اش حفظ میشود، اما در استراتیژی آن باید صلاحیتها روشن شود که آیا این شورا تنها مسایل صلح را به پیش خواهد برد یا خیر. به گفتۀ قاسمیار، در نشستی که یک یا دو هفته بعد برگزار میشود، در این مورد بحث و نظرخواهی خواهد شد.
در تازه‎ترین مورد محمداکرم خپلواک، مشاور رییس جمهور در امور سیاسی، از سوی ارگ به حیث رییس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. اشتراک در جلسات کابینه، رهبری امور مالی و تخنیکی شورای عالی صلح، تأمین هماهنگی فعالیتها در راستای صلح از جانب علما و سیاسیون در چهارچوب شورای عالی صلح و نظارت و تطبیق روند ادغام مجدد مخالفان مسلح دولت به روند صلح، از مسوولیتهای دارالانشای این شورا میباشد.
شورای عالی صلح که از همان آغاز تاکنون همواره مورد انتقاد کارشناسان و هموطنان ما قرار گرفته است و بسیاری به این باور اند که این شورا به هیچ وجه نتوانسته است قدمی در راه صلح و ثبات افغانستان بردارد، آیا با نصب چهرههای جدید، دست‎آورد محسوسی را درج کارنامهاش خواهد کرد؟
به باور شماری از کارشناسان، انحلال این شورا پس از چندین سال به صلاح مملکت است؛ زیرا طالبان نشان دادهاند که به هیچ وجه خواهان مذاکره با شورای عالی صلح نیستند و از سوی دیگر پول‎های هگفتی را که این شورا مصرف کرده و منبعد نیز خواهد کرد، حیف خواهد شد. کشورهای حمایتکنندۀ مالی هم معتقدند که این نهاد هیچ‎گونه تأثیرگذاری در روند صلح افغانستان نداشته و نخواهد داشت. حال باید پرسید هزینههای کلانی که در حساب شورای عالی صلح واریز شده، در مقابل مصرف آن، چه کارکردی از این شورا به مشاهده می‎رسد و چه کسی باید پاسخ‎گوی هدر رفتن این سرمایهها که پول بیتالمال است، باشد؟
در تــمام این سالهــا شــورای عــالــی صلح هیچ الگو و برنامۀ جامعی که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، ارائه نداده و مانند دهها نهاد دیگر که در کشور فعال هستند، فقط مصرفکننده و گیرندۀ پولهای بی‎حساب بوده است. اکنون که دولت پس از چندین سال به این نتیجه رسیده است که این نهاد فاقد تأثیرگذاری است، خوب است با نگاهی بازتر به دهها نهاد و شورای دیگر که در زمینههای مختلف فعالیت دارند و فاقد هرگونه تأثیرگذاری هستند، نیز نظری بیفکند تا بلکه جلو هدر رفتن سرمایههای ملت گرفته شود؛ کاری که هرچند از حکومت وحدت ملی بعید به نظر میرسد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد